Kalendarz wydarzeń
Aktualności 2016 | Łódź
Dodał: |

Uwaga, rekrutacja! Poszukujemy ekspertów ze środowisk migranckich do pomocy innym migrantom w sytuacjach kryzysowych. Pomagaj innym, również odpłatnie:) 

25 czerwca w godz. 10.00 - 16.00 zapraszamy kobiety migrantki, które chcą nieść pomoc innym kobietom. Naszym celem jest wspólne przyjrzenie się funkcjonowaniu kobiet, które doświadczają przemocy, a z wielu powodów – takich jak niewystarczająca znajomość języka polskiego, polskiego prawa czy realiów, nie są w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. 

Spotkanie odbędzie się w Warszawie (w Centrum Wielokulturowym), dla uczestniczek spoza Warszawy przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu i noclegu. Istnieje także możliwość zapewnienia opieki dla dzieci uczestniczek warsztatów.

 

Uwaga, rekrutacja! Poszukujemy ekspertów ze środowisk migranckich do pomocy innym migrantom w sytuacjach kryzysowych. Pomagaj innym, również odpłatnie:) 

Masz kompetencję psychologiczną, tłumaczeniową, prawną, mediacyjną albo jesteś kompetentnym w sprawach związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w tym domowej? Czekamy na Ciebie.

Obecnie budujemy bazę ekspertów-migrantów INFOMIGRATORA i oferujemy bezpłatne szkolenia.

Zajęcia będą opierały się o ekspercką wiedzę uczestniczek, które znają sytuację kobiet potrzebujących pomocy najlepiej i wiedzą też, jakie mogą być kulturowe uwarunkowania tego, że poszkodowane nie mówią o przemocy.

Podczas sześciogodzinnych zajęć zajmiemy się:
• Stereotypami płci i ich wpływem na życie kobiet.
• Płcią społeczno – kulturową i uprzedzeniami.
• Przemocą domową i przemocą motywowaną płcią.
• Procedurą Niebieskiej Karty – kto może z niej korzystać, na kim spoczywają, obowiązki z nią związane i kto powinien pomagać poszkodowanym kobietom.
• Zasadami interwencji kryzysowej w zarysie i psychologicznymi aspektami życia w sytuacji długotrwałej przemocy.
• Wypracujemy możliwe schematy pomagania kobietom migrantkom, które doświadczają przemocy, w tym przemocy domowej.

Zajęcia poprowadzą:
Ewa Rutkowska: trenerka WenDo (samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt), trenerka antyprzemocowa, współpracownica Fundacji Feminoteka.
Olesya Malyugina: trenerka WenDo, działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek, pracownica Fundacji Inna Przestrzeń.

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem mailowym omalyugina@innaprzestrzen.pl
Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Dla uczestników spoza Warszawy - oferujemy nocleg i zwrot kosztów podróży. Istnieje możliwość zapewniania opieki nad dziećmi uczestników na czas spotkania (prośba o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby).

Projekt „Miejski system informacyjny i aktywizacyjny dla migrantów” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Przestrzeń udostępnia Warszawskie Centrum Wielokulturowe (Warszawa, ul. Jagiellońska 54)

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.