Kalendarz wydarzeń
Aktualności 2015 | Łódź
Dodał: |

Moja Kariera w Polsce / fot.: PFM / źródło: Materiały PFM / ISP

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje w ramach projektu "Moja Kariera w Polsce" w Łodzi w dniach 31 marca i 1 kwietnia!

 

1. Poszukiwanie pracy w Polsce
2. Zakładanie i prowadzenie własnej firmy
3. Formularz PIT, rozliczenia podatkowe

Trenerzy będą czekać na Was w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy ulicy Rewolucji 1905r. 9 w Łodzi w godzinach od 10.00 do 18.00.

Na konsultacje obowiązują zapisy: prosimy o wiadomość na adres: lub telefon na numer 692913993.

Wszystkie konsultacje są BEZPŁATNE!

Konsultacje przeznaczone są dla cudzoziemców pochodzących z krajów spoza UE i EOG.

Organizatorami konsultacji są Polskie Forum Migracyjne i Instytut Spraw Publicznych.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.