Kalendarz wydarzeń
Aktualności 2015 | Łódź
Dodał: |

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu FLAME (Family Learning and Migrant Engagement) w Łodzi, 13 maja 2015 o godz. 13.00 (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Sterlinga 26, p. K323).

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa imigrantów i mniejszości narodowych w życiu społecznym, oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie.Ma się to dokonać poprzez opracowanie i pilotażowe zastosowanie zestawu narzędzi opartych na metodologii nauczania rodzinnego

 W ramach spotkania organizatorzy oferują:

- raport z analizy potrzeb imigrantów i mniejszości etnicznych w zakresie kształcenia oraz porównanie wykorzystania nauczania rodzinnego w krajach partnerskich projektu,
- zestaw materiałów dydaktycznych dla Imigrantów i Mniejszości Etnicznych opartych na metodzie nauczania rodzinnego,
- zestaw strategii i dobrych praktyk mających na celu szersze dotarcie do imigrantów i mniejszości etnicznych oraz ich zaangażowanie w życie społeczne,
- dostęp do bazy międzynarodowej sieci kontaktów i instytucji zajmujących się podobną tematyką,
- dostęp do bazy danych dobrych praktyk,
- udział w kampanii informacyjnej dotyczącej sytuacji rodzin migrantów Polsce,
- przetestowanie produktów wypracowanych w projekcie,
- materiały informacyjne,
- certyfikat uczestnictwa w spotkaniu,
- poczęstunek

Wstęp na spotkanie jest bepłatny i otwarty (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja). 

Strona projektu FLAME: http://familylearning-flame.eu/

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.