Aktualności 2015 | Łódź
Dodał: |

Ważne spotkanie na temat uchodźców odbędzie się w Łodzi 5 października o godz. 18.00 w Centrum Dialogu (ul. Wojska Polskiego 83). WSTĘP WOLNY!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Polskie Forum Migracyjne i Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na spotkanie O UCHODŹCACH. 

W pierwszej części spotkania profesor Radosław Bania z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład na temat Kryzys imigracyjny - przyczyny i konsekwencje..

W drugiej części uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jaka jest różnica pomiędzy uchodźcami a migrantami i jak, krok po kroku, wygląda proces przyjmowania uchodźców do Polski. Opowiemy o tym, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem polskim w obliczu wielokulturowości i o tym, jakie szanse dla Polski niesie ze sobą przyjazd cudzoziemców. Powiemyteż, co można zrobić by pomóc uchodźcom w obecnej sytuacji.

Wykład poprowadzi Zuzanna Rejmer - psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Pracuje z osobami odmiennymi kulturowo, w tym młodymi uchodźcami. Realizatorka i koordynatorka projektów wspierających integrację uczniów czeczeńskich w polskich szkołach. Wspiera dorosłych cudzoziemców w procesie adaptacji do życia w nowym kraju oraz w rozwoju ich potencjału zawodowego i osobistego. Szkoli Polaków wyjeżdżających za granicę oraz osoby pracujące z cudzoziemcami (m.in. doradców zawodowych, nauczycieli). Przeprowadziła badania tożsamości kulturowo-narodowej repatriantów z Kazachstanu. Autorka artykułów, publikacji i programów edukacyjnych poświęconych tematyce relacji międzykulturowych.