Kalendarz wydarzeń
Aktualności 2015 | Łódź
Dodał: |

Ważne spotkanie na temat uchodźców odbędzie się w Łodzi 5 października o godz. 18.00 w Centrum Dialogu (ul. Wojska Polskiego 83). WSTĘP WOLNY!

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Polskie Forum Migracyjne i Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na spotkanie O UCHODŹCACH. 

W pierwszej części spotkania profesor Radosław Bania z Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład na temat Kryzys imigracyjny - przyczyny i konsekwencje..

W drugiej części uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jaka jest różnica pomiędzy uchodźcami a migrantami i jak, krok po kroku, wygląda proces przyjmowania uchodźców do Polski. Opowiemy o tym, jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem polskim w obliczu wielokulturowości i o tym, jakie szanse dla Polski niesie ze sobą przyjazd cudzoziemców. Powiemyteż, co można zrobić by pomóc uchodźcom w obecnej sytuacji.

Wykład poprowadzi Zuzanna Rejmer - psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych. Pracuje z osobami odmiennymi kulturowo, w tym młodymi uchodźcami. Realizatorka i koordynatorka projektów wspierających integrację uczniów czeczeńskich w polskich szkołach. Wspiera dorosłych cudzoziemców w procesie adaptacji do życia w nowym kraju oraz w rozwoju ich potencjału zawodowego i osobistego. Szkoli Polaków wyjeżdżających za granicę oraz osoby pracujące z cudzoziemcami (m.in. doradców zawodowych, nauczycieli). Przeprowadziła badania tożsamości kulturowo-narodowej repatriantów z Kazachstanu. Autorka artykułów, publikacji i programów edukacyjnych poświęconych tematyce relacji międzykulturowych.

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.