Kalendarz wydarzeń
Aktualności 2015 | Łódź
Dodał: |

W środę 21 października z inicjatywy Łódzkiego Partnerstwa Pomocy Osobom Wykluczonym i Bezdomnym odbyło się spotkanie ze streetworkerami pracującycmi w łódzkim MOPSie. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in. o tym, jakie grupy cudzoziemców są w Polsce (jakie mają dokumenty, jakie prawa i obowiązki), jak wygląda procedura uchodźcza, jakie uprawnienia po zakończeniu procedury mają cudzoziemcy w zależności od rodzaju decyzji, o możliwościach współpracy między ośrodkiem, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie (realizującymi Indywidualne Programy Integracyjne) oraz MOPSami.

 

Naszymi celami są:

- nawiązanie współpracy między podmiotami, które udzielają pomocy i wsparcia cudzoziemcom (w okresie trwania procedury uchodźczej i po jej zakończeniu) po to, żeby skutecznie przekazać cudzoziemcom informacje na temat ich praw i obowiązków (także w zakresie pomocy socjalnej);

- rozwój kompetencji streetworkerów - tak, żeby umieli rozpoznać sytuację cudzoziemca (podstawa pobytu, zakres pomocy społecznej). 

Chcemy także zwrócić uwagę na sytuację ofiar handlu ludźmi. 

W lutym 2016 roku w Łodzi odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowo-społeczna "Bezdomność w Łodzi", gdzie również będziemy rozmawiać na temat sytuacji mieszkaniowej cudzoziemców (przede wszystkim migrantów przymusowych).

 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.