Dodał: |
Aktualizacja: |

OPŁATY wraz numerami kont - stan na 1 sierpnia 2016. 

ZANIM DOKONASZ WPŁATY, UPEWNIJ SIĘ TUTAJ, CZY WYSOKOŚĆ WPŁATY I NUMER KONTA NIE ULEGŁY ZMIANIE!

TYTUŁEM

KWOTA

FORMA

Od złożonego wniosku

Zwolniony z opłaty skarbowej

Od każdego załącznika

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii

5 zł

Wpłata na konto:

Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania

GETIN Bank SA w Katowicach
II Oddział w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach
bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie
Urzędu Miasta Łodzi (Łódź, ul. Piotrkowska 153, pok. 219, czynne: pn., śr., czw., pt. 8.00-15.00; wt. 9.00-16.00)

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, prokury

17 zł

Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

27 zł

Za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy

340 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji i pracę

 

440 zł

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 181 ust. 1

wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3
2) pkt 2

85 zł

340 zł

Za udzielenie zezwolenia na pobyt stały

640 zł

Za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

640 zł

Za przedłużenie wizy Schengen

równowartość 30 EURO

Wydanie lub wymiana karty pobytu

50 zł (opłata ulgowa 25 zł)*

Wpłata na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

NBP O/O Łódź

88101013710097002231000000

Wpłat można dokonywać przelewem internetowym, na poczcie, w banku, w ajencjach/agencjach bankowo-finansowych oraz bezpośrednio w kasie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
(Łódź, ul. Piotrkowska 104, III piętro, pok. 319, czynne: pon., śr., czw., pt.: 8:30-10:30 i 13:00-15:00; wt.: 9:00-10:30 i 13:00-15:00)

Wydanie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie lub wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

Zwolniony z opłaty

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE

Zwolniony z opłaty

Wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

100 zł

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

200 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

300 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

50 zł

Wydanie polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

50 zł

Wymiana polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

 

Wydanie dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

50

 

Wymiana dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w przypadku utracenia lub zniszczenia z winy cudzoziemca

100 zł – pierwsza utrata (lub zniszczenie)

150 zł – kolejna utrata (lub zniszczenie)

 


* Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
Dodał: |
Aktualizacja: |

Informacje na temat formalności związanych z pobytem w Łodzi, na przykład: legalizacja pobytu, przydatne formularze (i opłaty związane z uzyskiwaniem zezwolenia na pobyt), tłumaczenia, przydatne adresy i telefony.

Poszukujesz informacji, a nie możesz znaleźć ich na tej stronie? Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizujesz działania (projekty, wydarzenia, warsztaty etc) związane z migrantami i chcesz, żeby na tej stronie znalazła się informacja o nich? Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Cudzoziemcy muszą posiadać tłumaczenia przysięgłe swoich dokumentów, przede wszystkim w urzędach (legalizacja pobytu) czy podczas poszukiwania pracy. Możesz skorzystać z usług którejś z agencji tłumaczeniowych, ale możesz także skontaktować się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym, który wykonuje tłumaczenia z tego języka, w którym masz dokumenty. Listę publikuje ministerstwo sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Są to tłumaczenia wykonane przez uprawnionego tłumacza. W tłumaczeniu wykonanym przez tłumacza przysięgłego znajdują się wszystkie informacje o dokumencie, który był tłumaczony - z jakiego języka wykonane było tłumaczenie, dokładne tłumaczenie treści, opisy pieczęci, znaków wodnych. Pod tłumaczeniem umieszczona jest stopka, czyli opis, czy tłumaczenie było wykonane z oryginału, czy z kopii; ile znaków zawierało tłumaczenie; numer repertorium (numer tłumaczenia w rejestrze prowadzonym przez tłumacza); okrągła pieczęć z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego numerem w spisie tłumaczy przysięgłych; podpis tłumacza.

Czy kserokopia tłumaczenia jest ważna (uznawana)?

W urzędzie musisz okazać oryginały tłumaczeń. Jeżeli wiesz, że będziesz potrzebować kilku ezgemplarzy tłumaczenia, możesz od razu poprosić tłumacza, żeby przygotował tłumaczenie i kilka odpisów (odpisy są znacznie tańsze). Warto także, żebyś miał kserokopie tłumaczeń - jeżeli będziesz potrzebować kolejnego odpisu, możesz poprosić tłumacza, który wykonał tłumaczenie, żeby przygotował dla Ciebie odpis, wystarczy, że podasz mu numer repertorium. Imię i nazwisko oraz numer repertorium znajdziesz na końcu tłumaczenia.

Czy mogę samodzielnie wykonać tłumaczenie?

Tłumacz może (ale nie musi) poświadczyć tłumaczenie wykonane przez inną osobę. Poświadczenie jest tańsze niż tłumaczenie. Z drugiej strony jednak trzeba podkreślić, że tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane w konkretny sposób, uwzględniać opisy pieczęci, suchych pieczęci, znaków wodnych, hologramów.

Jaka jest cena tłumaczeń przysięgłych?

Cenę tłumaczenia przysięgłego PRZED wykonaniem tłumaczenia można jedynie oszacować. Podstawą do ustalenia ceny tłumaczenia jest liczba znaków gotowego tłumaczenia, dlatego dopiero po wykonaniu tłumaczenia wiadomo, ile stron liczy tłumaczenia.

"Strona tłumaczenia" to nie fizyczna liczba stron formatu A4 czy liczba stron dokumentu. Strona tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami i jest ustalona w odpowiednim rozporządzeniu. Tłumacz po wykonaniu tłumaczenia dzieli liczbę znaków na 1125 i w ten sposób uzyskuje informację o tym, ile stron ma tłumaczenie. Doświadczeniu tłumacze są w stanie oszacować, ile stron będzie liczyło tłumaczenie dokumentów, na przykład prawa jazdy, aktu urodzenia czy aktu małżeństwa. 

Czy mogę tłumaczowi wysłać skan moich dokumentów?

Tłumacz oczywiście może wykonać tłumaczenie skanu, ale taką informację zamieści w stopce pod tłumaczeniem. W urzędzie musisz okazać oryginały dokumentów, więc do nich musisz dołączyć tłumaczenia wykonane z oryginału (zwłaszcza, że w skanach nie są widoczne m.in. znaki wodne, suche pieczęcie).

Ile będę czekać na tłumaczenie?

W przypadku tłumaczeń np. z angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego czas oczekiwania jest krótki (zależy to także od liczby dokumentow, które chcesz przetłumaczyć). W przypadku, gdy tłumaczenie ma być wykonane w tym samym dniu, traktowane jest jako usługa ekspresowa i jest droższe niż tłumaczenie w trybie normalnym. W przypadku tłumaczeń z mniej popularnych języków, np. ukraiński, serbski, bułgarski, gruziński, wietnamski, chiński czas oczekiwania jest dłuższy. 

O co zapytać tłumacza, żeby wybrać najlepszą ofertę? 

Z większością tłumaczy możesz skontaktować się mailowo. Pamiętaj, żeby wysłać pytanie do kilku tłumaczy. Do maila załącz skany dokumentów, które chcesz mieć przetłumaczone. Przykładowa treść maila:

Bardzo proszę o informację na temat możliwości przetłumaczenia dokumentów (załączam skany do wglądu). Proszę o informację na temat terminu wykonania tłumaczenia, ceny jednej strony tłumaczenia przysięgłego oraz szacowanej liczby stron tłumaczenia dokumentów. 

Jeżeli będą Ci potrzebne odpisy, dodaj: 

Potrzebne mi będą (liczba odpisów, np. 4) odpisy tłumaczenia - proszę o informację na temat ceny jednej strony odpisu.

Po otrzymaniu informacji od tłumaczy wybierz najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę. 

 

Dodał: |
Aktualizacja: |

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mieści się w Łodzi, ul. Piotrkowska 103.

Strona internetowa Wydziału: www.paszporty.lodzkie.eu . Strona dostępna jest tylko w języku polskim. Informacje dla cudzoziemców można znaleźć na stronie: http://www.paszporty.lodzkie.eu/page/2436,cudzoziemcy.html 

Godziny otwarcia wydziału: 

Poniedziałek: 08:00 - 15:45
Wtorek: 10:00 - 17:45
Środa: 08:00 - 15:45
Czwartek: 08:00 - 15:45
Piątek: 08:00 - 15:45

Dodał: |
Aktualizacja: |

Adresy do urzędów i instytucji, między innymi: Urzędy Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i in. 

Dodał: |
Aktualizacja: |

W tym dziale podajemy informacje na temat kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności oferujące spotkania dla migrantów / migrantek, w językach innym niż polski, mniejszości religijnych.

Dodał: |
Aktualizacja: |

Kontakt do redakcji strony łódzkiej portalu Info-migrator.pl:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt do redakcji strony ogólnopolskiej portalu Info-migrator.pl:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kontakt do redakcji innych serwisów portalu Info-migrator.pl:

Strona eksperckaEkspert.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis warszawski - Warszawa.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis lubelski - Lublin.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis krakowski - Krakow.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis wrocławski - Wroclaw.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis poznański - Poznan.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis kielecki - Kielce.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Serwis trójmiejski - Trojmiasto.Info-migrator.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w języku angielskim:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w języku francuskim:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w języku rosyjskim:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w języku ukraińskim:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynacja projektu:

Fundacja Inna Przestrzeń
przestrzen.art.pl

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa

Dodał: |
Aktualizacja: |

 

 

 

PARTNERZY LODZ.INFO-MIGRATOR.PL:

Lodz Post

 

Chesz zostać parnerem lodz.info-migrator.pl? NAPISZ - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PARTNERZY INFO-MIGRATOR.PL: 

Projekt realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Interkulturalni PL oraz Stowarzyszenie Homo Faber w ramach projektu Miejskie Polityki Migracyjne. 

 

Fundacja Inna Przestrzeń | www.przestrzen.art.pl
Jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery pożytku publicznego związane z promowaniem otwartości, demokracji, praw człowieka i wielokulturowości. Fundacja podejmuje działania  w następujących  obszarach:
●    Prawa człowieka i promocja demokracji, wspieranie ruchów obywatelskich w wybranych częściach świata m.in. Tybecie, Chinach, Birmie i Afryce Północnej,
●    Wspieranie wielokulturowości, migrantów i uchodźców - przede wszystkim w Warszawie,
●    Międzynarodowe działania artystyczne z udziałem artystów, architektów, ekspertów, aktywistów m.in. z Polski oraz z Kaukazu.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stowarzyszenie Interkulturalni PL | www.interkulturalni.pl
To organizacja pozarządowa działająca w Krakowie. Jej misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego:
●    Działanie na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań),
●    Prowadzenie szkoleń międzykulturowych,
●    Organizacja wydarzeń promujących różne kultury.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Homo Faber | www.hf.org.pl
Lubelska organizacja pozarządowa działająca w obszarze praw człowieka. Podstawą zainteresowania organizacji jest relacja jednostki i władzy:
●    Organizacja za cel stawia sobie krytyczne i jednocześnie merytoryczne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega praw i wolności człowieka. 
●    Stowarzyszenie podejmuje się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych i wykluczonych. 
●    Przeciwdziała dyskryminacji ze względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, język, wiek i orientację seksualną.
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 -------------------------------------------------------------------------

Poszczególne serwisy platformy finansowanie są w ramach projektów:

 

 

 

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

-------------------------------------------------------------------------

 

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


-------------------------------------------------------------------------

 

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.


Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

-------------------------------------------------------------------------

 

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

-------------------------------------------------------------------------

 

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.


Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

 

 

Aktualne informacje na temat wydarzeń w mieście

Informacje o Łodzi i województwie łódzkim

Jakie bilety obowiązują w tramwajach i autobusach MPK (Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego)? Gdzie mogę kupić bilet? Co to jest "migawka"? - praktyczne informacje na temat komunikacji w Łodzi.

Gdzie w Łodzi można pograć w piłkę nożną, popływać, pobiegać, iść na łyżwy? - praktyczne informacje na temat możliwości uprawiania sportu w Łodzi.

Dokąd iść na spacer? Co to jest Karta Dużej Rodziny i jak ją otrzymać? Wkrótce także informacje na temat przedszkoli i szkół w Łodzi.

Praktyczne informacje dla cudzoziemców mieszkających w Łodzi - legalizacja pobytu, urzędy, tłumaczenia i in.

Informacje dotyczące ośrodka dla cudzoziemców (woj. łódzkie, Grotniki k. Zgierza)

Adresy urzędów, instytucji i organizacji w Łodzi, z podziałem na kategorie.

Najważniejsze informacje w przystępnej formie:

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.