Events
Archiwum aktualności

Posted: |
Updated: |

The workshop will base on the expert knowledge of participants who know the situation of women in

...
Posted: |
Updated: |

“It’s no secret that living in Poland is much cheaper than in other European countries. Affordable prices

...
Posted: |
Updated: |

If you encounter hate speech or hate – don’t wait! Act!

Posted: |

As a reminder: till the end of February employers have time to send you “PIT” for the year 2015, and

...
Posted: |
Updated: |

A leaflet in Ukrainian concerning job in Poland / KОРОТКОТЕРМІНОВА РОБОТА B ПОЛЬЩІ - [HERE

Posted: |
Updated: |

How to Make Emergency Calls?

Calling 112 (emergency number), 997 (Police) is FREE OF CHARGE, you can use any

...
Posted: |

“Oni chcą wrócić do swoich domów” (They want to return to their homes) – take part in a meeting

...
Posted: |

The International Day of Solidarity with the Palestinian People, established by UN in 1977, is a

...
Posted: |
Updated: |

Once a month, on Wednesday evening we invite all foreign languages fans and local expats to join

...
Posted: |
Updated: |

“Jasne” project aims to learn foreign language in a context of various, professional situations. The

...
Posted: |
Updated: |

Meet new people, improve your language skills, but first and foremost have a great time in a

...
Posted: |
Updated: |

Imi radio

 IMI Radio is a multicultural radio station broadcasting via the Internet, promoting various

...
Posted: |
Updated: |

Welcome to Lodz!

We know how hard it is to live in a completely new place, so if you have any

...

Comment

News
Archive

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.