Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Below you will find useful forms and information about charges attached to applications.

You cannot find a specific type of the application form on the website, feel free to wrtie about this This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

FORMS:

1) APPLICATION FOR THE TEMPORARY RESIDENCE PERMIT

2) APPLICATION FOR THE PERMANENT RESIDENCE PERMIT

3) APPLICATION FOR THE RESIDENCE PERMIT FOR THE LONG-TERM RESIDENT OF THE EUROPEAN UNION

4) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF RESIDENCE CARD

5) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF POLISH TRAVEL DOCUMENT FOR FORIEGNER

6) APPLICATION TO ENTER THE INVITATION INTO THE REGISTER

7) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF THE DOCUMENT CERTYFING THE PERMANENT RESIDENCE RIGHT

8) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF THE RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF THE EUROPEAN UNION CITIZEN

9) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF THE PERMANENT RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF THE EUROPEAN UNION CITIZEN

10) APPLICATION FOR THE REPLACEMENT / ISSUE OF A NEW DEMANDE CERTIFICATE OF REGISTERING THE RESIDENCE OF AN EUROPEAN UNION CITIZEN

11) APPLICATION FOR REGISTERING OF AN EUROPEAN UNION CITIZEN

12) NATIONAL VISA EXTENSION APPLICATION

13) SCHENGEN VISA EXTENSION APPLICATION

14) APPLICATION FOR THE ISSUE OF PROVISIONAL POLISH TRAVEL DOCUMENT FOR A FOREIGNER

15) APPLICATION FOR THE ISSUE / REPLACEMENT OF DOCUMENT ‘PERMIT FOR TOLERATED STAY’

16) NOTIFICATION OF LOSS OR DAMAGE OF A DOCUMENT

17) APPLICATION FOR ACCESS TO DATA OF NATIONAL REGISTRY OF FOREIGNERS’ AFFAIRS

18)  NEW APPLICATION FOR THE TEMPORARY RESIDENCE PERMIT WITH A COMMENT

 

FEES ATTACHED TO APPLICATIONS WITH ACCOUNT NUMBERS – Information from September 2015

ATTENTION! BEFORE YOU MAKE THE PAYMENT, MAKE SURE THAT NONE OF THE FEES WERE CHANGED!

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.