Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

There are six public universities and many private in Lodz.

A complete list of higher education institutions with offer for foreigners:

 

University of Technology in Lodz

10/12 Skorupki Stwoj. łódzkie
http://www.p.lodz.pl/en/index.htm
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (+48 42) 631 21 37
Tel. (+48 42) 631 28 57

University of Lodz

Monday-Friday: 7.30 - 15.30
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (+48) 42 635 42 36
Tel. (+48) 42 635 47 90

Music Academy of Lodz

32 Gdańska Stwoj. łódzkie
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/en/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. + 48 42 662 16 15

Medical University of Lodz

1 Haller's Squarewoj. łódzkie
Medical University of Lodz
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 42 272 50 65

Lodz Film School

61/63 Targowa Stwoj. łódzkie
http://www.filmschool.lodz.pl/en/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 42 27 55 820

Academy of Fine Arts

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 42 2547 403
Tel. +48 42 2547 524

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.