Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Registry Office Lodz Gorna

2 Pabianicka Stwoj. łódzkie
Mon., Wed.-Fri. 8.00 - 16.00
Tue.: 9.00 - 17.00
Tel. + 48 42 638-58-01

Registry Office Lodz City Centre

100 Piłsudskiego Stwoj. łódzkie
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 (42) 638-53-03
Fax +48 (42) 638-53-13
Read more >Show details >

Transcription of foreign acts:
tel. +48 (42) 638-54-72

 

Registry Office Lodz Baluty

71 Zgierska Stwoj. łódzkie
Mon., Wed.-Fri.: 8.00 - 16.00
Tue.: 9.00 - 17.00
Tel. +48 (42) 638-50-95

Labour Office

91 Milionowa St
102/102a Kilińskiego Stwoj. łódzkie
http://www.pup-lodz.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 42 251 65 00
Tel. +48 42 251 66 11

Department of Civil and Foreigners’ Affairs duties:

Monday 8.00-15.45
Tuesday 10.00-17.45
Wednesday 8.00-15.45
Thursday 8.00-15.45
Friday 8.00-15.45
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. (+48) 42 664-17-00
Fax (+48) 42 664-17-03
Read more >Show details >

- legalization of a stay of third country nationals on the territory of Republic of Poland

- issuance of work permits

- visas extensions

- extension of stay permit within non-visa transfer

- invitations

- access to data base of VIS (Visa Information System) and SIS II (Schnghen Information SystemComment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.