Dodał: |
Oceń: 0 0

Kontakt do redakcji strony łódzkiej portalu Info-migrator.pl:

 

Kontakt do redakcji strony ogólnopolskiej portalu Info-migrator.pl:

 Kontakt do redakcji innych serwisów portalu Info-migrator.pl:

Strona eksperckaEkspert.Info-migrator.pl

 Serwis warszawski - Warszawa.Info-migrator.pl

 Serwis lubelski - Lublin.Info-migrator.pl

 Serwis krakowski - Krakow.Info-migrator.pl

 Serwis wrocławski - Wroclaw.Info-migrator.pl

 Serwis poznański - Poznan.Info-migrator.pl

 Serwis kielecki - Kielce.Info-migrator.pl

 Serwis trójmiejski - Trojmiasto.Info-migrator.pl

Kontakt w języku angielskim:

Kontakt w języku francuskim:

Kontakt w języku rosyjskim:

Kontakt w języku ukraińskim:

 

Koordynacja projektu:

Fundacja Inna Przestrzeń
przestrzen.art.pl

ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.