Dodał: |
Oceń: 0 0

Mieszkasz w Łodzi lub innej miejscowości województwa łódzkiego? Pracujesz, studiujesz, jesteś zamężna z Polakiem / żonaty z Polką? 

TO JEST STRONA DLA CIEBIE :) 

Naszą ideą jest stworzenie internetowej platformy informacyjnej dla migrantów. Strona dostępna w wielu wersjach językowych ma kompleksowo odpowiadać będzie na potrzeby przybywających do Polski (a w szczególności do Łodzi lub innych miejscowości województwa łódzkiego) obcokrajowców w przystępny sposób przedstawiając:

  • kwestie formalne i prawne związane z pobytem w Polsce,
  • instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach,
  • praktyczne wskazówki na temat różnych aspektów życia codziennego w danym mieście.

Jednocześnie platforma ma sprzyjać współpracy i wymianie idei między osobami zainteresowanymi (zawodowo i/lub osobiście) tematyką migracyjną – innymi słowy ma stanowić przestrzeń komunikacji między migrantami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami instytucji publicznych i badaczami zajmującymi się problematyką migracji.

Cel i misja przedsięwzięcia to ułatwienie migrantom funkcjonowania w naszym kraju poprzez zapewnienie im wygodnego i szybkiego dostępu do wszelkich przydatnych informacji oraz - co za tym idzie – aktywizowanie cudzoziemców i wzmacnianie ich partycypacji w życiu publicznym. Zamierzonym efektem jego działania są poinformowani, zintegrowani i aktywni migranci oraz sprawna, dynamiczna dyskusja ekspertów.

lodz.info-migrator.pl jest jedną z odsłon ogólopolskiej wielojęzycznej platformy info-migrator.pl. Więcej informacji [TUTAJ].

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.