Dodał: |
Oceń: 0 0

Pamiętaj! w Polsce zatrzymać cię może tylko Policja i Straż Graniczna. Osoba zatrzymująca musi wylegitymować się (pokazać odznakę, legitymację).

Ochroniarz bez licencji nie ma prawa cię wylegitymować ani przeszukać, nie może też zastosować środków przymusu bezpośredniego (czyli np. fizycznie lub za pomocą środków chemicznych cię obezwładnić, użyć psów lub koni służbowych).

Polskie prawo daje w uzasadnionym przypadku możliwość zastosowania siły, ale tylko licencjonowanym ochroniarzom. Zgodnie z rozporządzeniem z 1998 roku mogą oni używać "środków przymusu bezpośredniego" tylko wtedy, gdy ktoś będzie próbował uciec z miejsca przestępstwa (podkreślmy! MIEJSCA PRZESTĘPSTWA) lub gdy ktoś ochronę zaatakuje. Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (2013 r.) precyzuje też dokładnie w jakich okolicznościach ochroniarz może użyć siły. Zakazane jest używanie siły fizycznej, gdy podejrzany jest skrępowany. Nie wolno pod żadnym pozorem uderzyć kobiety w wyraźnej ciąży, dziecka poniżej 13. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej. Jeśli takie osoby łamią prawo, licencjonowany ochroniarz może je jedynie obezwładnić. Przepis nie dotyczy jednak sytuacji, w której te osoby zagrażają życiu lub zdrowiu innych ludzi.

Każdą próbę zatrzymania siłą zgłoś na numer 112 (numer alarmowy) lub 997 (Policja).

Połączenia z numerami 112 (numer alarmowy), 997 (policja) są BEZPŁATNE z każdego telefonu, możesz dzwonić nawet jeśli nie masz środków na koncie.

 Pod numerem alarmowym możesz zgłaszać następujące sytuacje:

- próba zatrzymania (w Polsce wylegitymować może cię Policja i Straż Graniczna);
- inne nagłe sytuacje zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

  • pożary,
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • w przypadku użycia przemocy,
  • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
  • przypadki porażenia prądem,
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
  • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

O tym, jak prawidłowo zgłaszać zdarzenie dzwoniąc pod numer 112 możesz przeczytać na stronie, która jest dostępna po polsku [PL], angielsku [EN], rosyjsku [RU], ukraińsku [UA], francusku [FR] i niemiecku [DE].

Zapamiętaj! 
• po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),
• krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
• wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
• udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,
• wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
• nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
• jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
• należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

Opracowano na podstawie: http://www.wroclaw.info-migrator.pl/aktualnosci-wr/1062-2016/2586-zasady-bezpieczenstwa-dla-imigrantow, http://www.112.gov.pl/112/ 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.