Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Cudzoziemcy muszą posiadać tłumaczenia przysięgłe swoich dokumentów, przede wszystkim w urzędach (legalizacja pobytu) czy podczas poszukiwania pracy. Możesz skorzystać z usług którejś z agencji tłumaczeniowych, ale możesz także skontaktować się bezpośrednio z tłumaczem przysięgłym, który wykonuje tłumaczenia z tego języka, w którym masz dokumenty. Listę publikuje ministerstwo sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Co to są tłumaczenia przysięgłe?

Są to tłumaczenia wykonane przez uprawnionego tłumacza. W tłumaczeniu wykonanym przez tłumacza przysięgłego znajdują się wszystkie informacje o dokumencie, który był tłumaczony - z jakiego języka wykonane było tłumaczenie, dokładne tłumaczenie treści, opisy pieczęci, znaków wodnych. Pod tłumaczeniem umieszczona jest stopka, czyli opis, czy tłumaczenie było wykonane z oryginału, czy z kopii; ile znaków zawierało tłumaczenie; numer repertorium (numer tłumaczenia w rejestrze prowadzonym przez tłumacza); okrągła pieczęć z imieniem i nazwiskiem tłumacza, jego numerem w spisie tłumaczy przysięgłych; podpis tłumacza.

Czy kserokopia tłumaczenia jest ważna (uznawana)?

W urzędzie musisz okazać oryginały tłumaczeń. Jeżeli wiesz, że będziesz potrzebować kilku ezgemplarzy tłumaczenia, możesz od razu poprosić tłumacza, żeby przygotował tłumaczenie i kilka odpisów (odpisy są znacznie tańsze). Warto także, żebyś miał kserokopie tłumaczeń - jeżeli będziesz potrzebować kolejnego odpisu, możesz poprosić tłumacza, który wykonał tłumaczenie, żeby przygotował dla Ciebie odpis, wystarczy, że podasz mu numer repertorium. Imię i nazwisko oraz numer repertorium znajdziesz na końcu tłumaczenia.

Czy mogę samodzielnie wykonać tłumaczenie?

Tłumacz może (ale nie musi) poświadczyć tłumaczenie wykonane przez inną osobę. Poświadczenie jest tańsze niż tłumaczenie. Z drugiej strony jednak trzeba podkreślić, że tłumaczenia przysięgłe muszą być wykonane w konkretny sposób, uwzględniać opisy pieczęci, suchych pieczęci, znaków wodnych, hologramów.

Jaka jest cena tłumaczeń przysięgłych?

Cenę tłumaczenia przysięgłego PRZED wykonaniem tłumaczenia można jedynie oszacować. Podstawą do ustalenia ceny tłumaczenia jest liczba znaków gotowego tłumaczenia, dlatego dopiero po wykonaniu tłumaczenia wiadomo, ile stron liczy tłumaczenia.

"Strona tłumaczenia" to nie fizyczna liczba stron formatu A4 czy liczba stron dokumentu. Strona tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków ze spacjami i jest ustalona w odpowiednim rozporządzeniu. Tłumacz po wykonaniu tłumaczenia dzieli liczbę znaków na 1125 i w ten sposób uzyskuje informację o tym, ile stron ma tłumaczenie. Doświadczeniu tłumacze są w stanie oszacować, ile stron będzie liczyło tłumaczenie dokumentów, na przykład prawa jazdy, aktu urodzenia czy aktu małżeństwa. 

Czy mogę tłumaczowi wysłać skan moich dokumentów?

Tłumacz oczywiście może wykonać tłumaczenie skanu, ale taką informację zamieści w stopce pod tłumaczeniem. W urzędzie musisz okazać oryginały dokumentów, więc do nich musisz dołączyć tłumaczenia wykonane z oryginału (zwłaszcza, że w skanach nie są widoczne m.in. znaki wodne, suche pieczęcie).

Ile będę czekać na tłumaczenie?

W przypadku tłumaczeń np. z angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego czas oczekiwania jest krótki (zależy to także od liczby dokumentow, które chcesz przetłumaczyć). W przypadku, gdy tłumaczenie ma być wykonane w tym samym dniu, traktowane jest jako usługa ekspresowa i jest droższe niż tłumaczenie w trybie normalnym. W przypadku tłumaczeń z mniej popularnych języków, np. ukraiński, serbski, bułgarski, gruziński, wietnamski, chiński czas oczekiwania jest dłuższy. 

O co zapytać tłumacza, żeby wybrać najlepszą ofertę? 

Z większością tłumaczy możesz skontaktować się mailowo. Pamiętaj, żeby wysłać pytanie do kilku tłumaczy. Do maila załącz skany dokumentów, które chcesz mieć przetłumaczone. Przykładowa treść maila:

Bardzo proszę o informację na temat możliwości przetłumaczenia dokumentów (załączam skany do wglądu). Proszę o informację na temat terminu wykonania tłumaczenia, ceny jednej strony tłumaczenia przysięgłego oraz szacowanej liczby stron tłumaczenia dokumentów. 

Jeżeli będą Ci potrzebne odpisy, dodaj: 

Potrzebne mi będą (liczba odpisów, np. 4) odpisy tłumaczenia - proszę o informację na temat ceny jednej strony odpisu.

Po otrzymaniu informacji od tłumaczy wybierz najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę. 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.